Oratie van prof.dr. S.L. (Nanna) Weber


Oratie van prof.dr. S.L. (Nanna) Weber

De oratie vindt plaats op 29 februari 2008 om 16.15 uur in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht, Domplein 29 in Utrecht.

Het jaar 2007 was weer warmer dan normaal, zoals de meeste jaren sinds 1990. Dit is niet alleen zo wanneer de recente jaren worden vergeleken met de afgelopen anderhalve eeuw van instrumentele metingen, maar ook in het licht van het laatste millennium. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, acht het 'zeer waarschijnlijk' dat deze opwarming is toe te schrijven aan het antropogene broeikaseffect.

Hoe goed zijn de huidige modellen die worden gebruikt om een klimaatverandering, zoals die voor de komende eeuw wordt verwacht, te voorspellen? Hoewel het toekomstige klimaat uniek is in de geologische geschiedenis - al is het alleen maar door de rol van de mens - biedt het verleden wel oefenstof. In haar oratie gaat Nanne Weber in op de vraag waarom bepaalde perioden uit het verleden, zoals het midden-Holoceen en het Laatste Glaciale Maximum, geschikt zijn om een klimaatmodel te testen. Ook oudere (pre-Kwartaire) broeikasklimaten komen wat dit betreft steeds meer in de belangstelling te staan. De vergelijking van modelsimulaties voor deze perioden met reconstructies op basis van natuurlijke klimaatarchieven heeft veel informatie opgeleverd over welke aspecten van het klimaatsysteem goed worden begrepen en waar hiaten liggen.

Voor meer informatie, zie de website van de KNMI