Oud-bestuurslid Tineke Willemsen


Oud-bestuurslid Tineke Willemsen

penningmeester van het lnVH
(1946, Rijssen)

Werd hoogleraar in: 1992
Leerstoel: aanvankelijk ‘Emancipatie, in het bijzonder vrouwenstudies’.

Is nu: Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.


Waarom actief in dit netwerk?
“Het vraagstuk van meer vrouwen in de hogere universitaire functies vind ik van belang vanuit het principe dat iedereen gelijke kansen moet hebben, maar ook omdat het gewoonweg beter is. Er zijn op z’n minst zes redenen te bedenken waarom de universiteit er op vooruit gaat als er meer vrouwen gaan werken. En als ik actie wil voeren, kan ik dat toch het beste in m’n eigen omgeving doen. Als je de zaken dicht bij huis al niet eens op orde hebt, hoe kun je dan emancipatievraagstukken bij anderen aanpakken? Vrouwen moeten gewoon gelijke kansen hebben; de benoemingen gaan echt niet altijd eerlijk. Zelf heb ik niet veel last gehad van het vrouw-zijn, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik altijd wel alert was op mogelijke ongelijkheden. En ik trek m’n mond wel open als er iets niet klopt. Ik wil wel vechten voor zaken die ik van belang vind.”

Alert zijn
“Het blijft van belang om alert te zijn binnen universiteiten. Nog steeds gebeurt het dat er, ondanks een benoemingsbeleid waarbij vrouwen bij gelijke geschiktheid de voorkeur hebben, mannen via de achterdeur binnen komen op hoogleraarsfuncties, zonder enige vorm van open sollicitaties. In mijn eigen faculteit is dat de afgelopen jaren minstens twee keer gebeurd. En zolang mannen nog een beter netwerk hebben dan vrouwen zal dat blijven gebeuren, daarom is het juist zo belangrijk dat ook vrouwen zich verenigen in netwerken.”