Ruim aandacht voor (gender)diversiteit in wetenschapsbrief Van Engelshoven (OCW)


28 Jan 2019

Ruim aandacht voor (gender)diversiteit in wetenschapsbrief Van Engelshoven (OCW)

 

‘Nederland een kweekvijver en een haven voor talent’. Dat is één van de drie de ambitie die minister Van Engelshoven vandaag heeft uitgesproken in de zojuist gepresenteerde Wetenschapsbrief. De minister beschrijft het belang van het vergroten van diversiteit onder personen en in wetenschappelijke perspectieven als cruciaal voor de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap.         

Minister Van Engelshoven geeft in haar Wetenschapsbrief een aantal focusgebieden mee. Ze richt zich op het verlagen van werkdruk, het vergroten van het aantal vaste contracten, het herzien van het systeem van belonen en waarderen en op aandacht voor brede diversiteit. Ze vraagt de partners in het veld haar hierin te volgen en te steunen. 

Naast het beschrijven van haar ambities voor de Nederlandse wetenschap, committeert Van Engelshoven zich aan een aantal concrete acties die er het komende jaar voor moeten gaan zorgen dat de academie een teamgestuurde plek voor topinnovatie wordt waar iedereen zich thuis voelt.

Het LNVH onderhoudt nauwe banden met het ministerie van OCW en sprak in aanloop naar het verschijnen van deze Wetenschapsbrief met OCW over gewenste richtingen. Zo vormden o.a. de gegevens uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren het fundament onder de genderdiversiteitsparagrafen. Het LNVH is tevens verheugd in de Wetenschapsbrief terug te lezen dat de minister inzet op vervolgacties op de in 2015 door de universiteiten opgestelde streefcijfers en dat scientific harassment in de academie haar grote aandacht heeft naar aanleiding van het door het LNVH ingezette onderzoek dat in het voorjaar van 2019 verschijnt.  

Het LNVH is blij met de uitgebreide, expliciete aandacht voor (gender)diversiteit in Wetenschapsbrief en kijkt ernaar uit met de universiteiten, UMC’s en koepel- en partnerorganisaties de gestelde ambities te verwezenlijken.

Benieuwd naar de inhoud van de Wetenschapsbrief? Bekijk het document hier.