Oud-bestuurslid Bertien Collette


Oud-bestuurslid Bertien Collette


Waarom actief in dit netwerk?
Er moeten meer vrouwelijke hoogleraren komen, simpelweg omdat vrouwen gelijke rechten hebben en ze het kunnen en willen. Maar ook omdat gelijkwaardigheid pas goed tot zijn recht komt wanneer er meer vrouwen in de top zitten. Dan pas verandert er iets aan de cultuur van de universiteit. Voor zaken als deeltijdwerk komt dan ook zeker meer aandacht. Overigens leerde ik een saillant detail over deeltijdwerk in de bestuurscommissie emancipatiebeleid van de UU: de mannelijke hoogleraren werkten in dat jaar (1997) gemiddeld 0,80 fte en de vrouwen 0,85 fte!

Ons netwerk wordt bijvoorbeeld ingeschakeld wanneer men een vrouw zoekt voor een commissie, een bestuur of voor een positie als hoogleraar. Wij vragen de vrouwen die bij ons zijn aangesloten vervolgens of zij iemand kennen die in aanmerking komt. Vrouwen laten zich niet zo makkelijk zien, maar via het netwerk kunnen we ze toch vinden en voordragen.