Follow-up CEDAW Schaduwrapportage


18 Jan 2019

Follow-up CEDAW Schaduwrapportage

In de Concluding Observations 2016 van het CEDAW Comité werd de Nederlandse regering verzocht tussentijds te rapporteren op de volgende onderwerpen/paragrafen:

1.a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;
1.b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;
1.c onderzoek naar de impact van sksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.

2. de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.

3. de geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

10 january 2019 is de follow-up schaduwrapportage naar het CEDAW Comité gestuurd. Hieronder kunt u hem downloaden.

Download de Follow-Up Schaduwrapportage

Meer informatie over de schaduwrapportage vindt u op www.vn-vrouwenverdrag.nl