Oratie M. Bosch


Oratie M. Bosch

De last van de overlevering. Gender en de herinneringscultuur in de wetenschap

Waarom zijn er nog steeds zo weinig vrouwelijke hoogleraren? Waarom gaat het zo langzaam? Hoe komt het toch dat ...?
Hoewel er al heel veel kennis beschikbaar is over dit soort vragen, dringt deze niet echt door tot de brede academische gemeenschap en daarbuiten. Dat bleek bijvoorbeeld weer tijdens het interview van Joris Luijendijk met Christine van Broeckhoven in het VPRO-programma Zomergasten, 12 augustus 2007.
Voor het antwoord op de vraag waarom dat zo is, wil ik stilstaan bij de rijke herinneringscultuur in de wetenschap waarin de overlevering, in de vorm van biografische portretten, In memoriams, lofredes e.d. een grote rol speelt. Door de betekenissen van gender die hierin steeds worden doorgegeven, blijven belangrijke stereotypen over wetenschap en wetenschappers doorwerken. Voorbeelden zijn de wijze waarop Rosalind Franklin als de blauwkous "Rosy" voortleeft in de nog steeds beschikbare bestseller The double helix, en de manier waarop zelfs Marie Curie steeds wordt afgebeeld als degene die het handwerk deed, terwijl Pierre het hoofdwerk verrichtte bij hun ontdekking van Radium en radioactiviteit.

De oratie is tevens de openingslezing van het internationale festival WISER Women in Science Education and Research, waaraan ook de LNVH een bijdrage levert. Klik hier voor de website

Website: www.genderdiversiteit.unimaas.nl