Raad van State: NWO onzorgvuldig gehandeld in individuele zaak zwangere wetenschapper


5 Nov 2018

Raad van State: NWO onzorgvuldig gehandeld in individuele zaak zwangere wetenschapper

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep bepaald dat NWO onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behandeling van een aanvraag door een destijds zwangere wetenschapper, door onvoldoende rekening te houden met de omstandigheden rondom haar zwangerschap. De Afdeling stelt echter in haar uitspraak ook vast dat het (gender)diversiteitsbeleid van NWO over de hele linie niet discriminerend is. In deze specifieke zaak heeft NWO zich echter niet gehouden aan de maatwerkafspraak die ze met klaagster overeengekomen was. NWO neemt kennis van de uitspraak en neemt stappen om dit in de toekomst te voorkomen.

Lees hier verder