Diversiteit in het onderwijs - Oogkleppen af; zicht krijgen op het ervaren curriculum | VU University


4 Oct 2018

Diversiteit in het onderwijs - Oogkleppen af; zicht krijgen op het ervaren curriculum | VU University

Docenten zetten het onderwijs vaak met de beste bedoelingen en grootste zorgvuldigheid in elkaar. Toch ervaren studenten het soms als weinig inclusief; wanneer er voorbeelden worden gegeven die eenzijdig of stigmatiserend zijn, wanneer er vervelende opmerkingen worden gemaakt en niemand iets durft te zeggen, of wanneer studenten zich maar op één deel van hun identiteit aangesproken voelen. Soms voelen studenten zich niet gerepresenteerd in het literatuuraanbod, of ervaren onbegrip voor hun persoonlijke situatie. Het is daarom goed om als docent met studenten de dialoog aan te gaan en zicht te krijgen op hoe het curriculum ervaren wordt.

Meer informatie