VAWO-actie Opening Academisch Jaar


3 Sep 2018

VAWO-actie Opening Academisch Jaar

Wijs talent niet steeds de deur, bied werknemers perspectief!

PARKEERACTIE VAWO EN PNN BIJ OPENING ACADEMISCH JAAR

3 SEPTEMBER, TILBURG UNIVERSITY

Knutselcontracten en tijdelijke aanstellingen zijn schering en inslag in de universitaire wereld. Uit de meest recente cijfers van de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat maar liefst 40% van het wetenschappelijke personeel werkt op een tijdelijk contract en dan tellen we de promovendi niet eens mee. Elke paar jaar moeten deze academici noodgedwongen hun wetenschappelijke werk verrichten op een nieuwe werkplek.

“Mensen in de wetenschap worden tijdelijk geparkeerd, werken enorm hard en worden er aan het einde van hun contract weer uitgegooid. Natuurlijk is dat slecht voor die werknemer, maar ook voor de langlopende onderzoeksprogramma’s en het universitair onderwijs. Want de kwaliteit van deze kernactiviteiten komt door de constante wisseling in het personeelsbestand steeds verder onder druk te staan,” zegt Marijtje Jongsma van de VAWO, vakbond voor de wetenschap.

Dit ziet ook Anne de Vries, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN): “Voor promovendi en andere jonge onderzoekers biedt de academische wereld maar weinig perspectief. De kleine groep die een baan vindt in de wetenschap, zal meestal genoegen moeten nemen met een tijdelijke aanstelling. Voor veel jonge wetenschappers is dit academische nomadebestaan niet aantrekkelijk. Door niet duurzaam te investeren in werknemers, raak je talentvolle onderzoekers en onderwijzers kwijt aan bedrijfstakken waar wél carrièreperspectief geboden wordt.”

De kern van dit probleem ligt in de nog steeds groeiende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs. De afgelopen 10 jaar is het percentage studenten met ruim 30% procent gestegen. Het aantal academici op universiteiten nam veel minder toe. Tot nu toe wordt dit nijpende probleem van de tijdelijke aanstellingen en de schrikbarend hoge werkdruk door de minister geparkeerd op het bordje van de werknemers. Die moesten het maar oplossen aan de CAO tafel. Maar de rek is er uit. Met de huidige onderfinanciering wordt het de hoogste tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt, zegt Jongsma. “Als we in Nederland wetenschappelijk onderwijs van een hoge kwaliteit willen bieden, zullen we moeten investeren in het aantrekken en behouden van gepassioneerde academici. Dat kan alleen als de bekostiging per student toeneemt, in plaats van steeds verder afneemt.”

Daarom voeren de VAWO en PNN op Tilburg University op maandag 3 september vanaf 14.00 uur gezamenlijk actie tegen het hoge percentage werknemers dat tijdelijk wordt ‘geparkeerd’ op Nederlandse universiteiten.