Bestuursvacature stichting lnVH


Bestuursvacature stichting lnVH

Bertien Collette, secretaris van het bestuur, zal haar activiteiten als bestuurslid van het lnVH aan het eind van dit academisch jaar gaan beëindigen. Hiermee ontstaat er dus een vacature. Het lnVH-bestuur heeft tevens besloten de diverse bestuursfuncties/activiteiten anders in te gaan delen zodat de vacature niet de functie die Bertien momenteel vervult, zal zijn. De exacte invulling van de verschillende functies, waaronder het penningmeesterschap, zal in onderling overleg plaats vinden. Door de komst van een beleidsmedewerker en secretaresse -dankzij de gulle hand van (ex-OCW) minister Maria van der Hoeven- wordt de taak van het gehele bestuur sterk verlicht. Wie van de aangeslotenen wil plaats nemen in het lnVH-bestuur? . Neem bij belangstelling en voor meer informatie s.v.p. voor 5 mei 2007 contact op via de website (Contact) of regelrecht met een van de bestuursleden.