Oratie I.J.J. Burgers


Oratie I.J.J. Burgers

Een eigen koers Gedachten over de verhouding tussen Europees en internationaal belastingrecht.

Samenvatting: Het Europees belastingrecht maakt gebruik van in het internationaal belastingrecht ontwikkelde concepten en leerstukken.
Omgekeerd is het Europees belastingrecht van invloed op het internationaal belastingrecht omdat belastingverdragen niet in strijd mogen zijn met het Europese recht. Deze oratie betreft de vraag of en, zo ja, in welke gevallen het gewenst is dat het Europees belastingrecht afwijkt van de in het internationaal belastingrecht ontwikkelde koers.