Prof.dr. Mineke Schipper wint Eureka-prijs


Prof.dr. Mineke Schipper wint Eureka-prijs

Literatuurwetenschapper prof.dr. Mineke Schipper, verbonden aan de Universiteit Leiden, krijgt de Intermediair Eureka-prijs.

Eureka-prijs, NWO [25 mei 2005]

Literatuurwetenschapper prof.dr. Mineke Schipper, verbonden aan de Universiteit Leiden, heeft de Intermediair Eureka-prijs gewonnen. Deze prijs is bestemd voor het Nederlandse non-fictieboek waarin wetenschap het beste toegankelijk is gemaakt voor een breed publiek. Schipper is bovendien genomineerd voor de Furore-Eureka-prijs, de prijs voor de beste vrouwelijke prestatie op het gebied van het populariseren van kennis en wetenschap.

Ieder jaar kent de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Eurekaprijs in vier categorieën toe aan de beste prestaties op het gebied van het populariseren van wetenschap. De prijzen worden toegewezen door een onafhankelijke jury, die zich bij drie van de vier prijzen laat leiden door nominaties vanuit het publiek, dat via een stemformulier zijn voorkeur kenbaar kan maken. De vier categorieën zijn: de prijs voor het beste oeuvre, en prijzen voor respectievelijk het beste non-fictieboek, de beste mediaproductie en de beste vrouwelijke prestatie op het gebied van het populariseren van wetenschap in 2004.

De Eurekaprijs werd ook dit jaar uitgereikt bij Bessensap, de door NWO georganiseerde jaarlijkse ontmoeting van wetenschap en pers, op dinsdag 24 mei in NEMO in Amsterdam.

Mineke Schipper, hoogleraar Interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden, publiceerde in 2004 haar boek Trouw nooit een vrouw met grote voeten. Wereldwijsheid over vrouwen. Dit boek geeft een hilarische en onthutsende kijk op het denken over vrouwen en hun status in culturen van over de hele wereld. Schipper verzamelde, beschreef en vergeleek spreekwoorden uit 240 talen. Ondanks de grote culturele verschillen blijken de denkbeelden over de vrouw wereldwijd opvallende overeenkomsten te vertonen.

Mineke Schipper:
‘Mijn leeropdracht is Interculturele literatuurwetenschap. “Een armband rinkelt niet” zegt het West-Afrikaanse Fulfulde spreekwoord: een pleidooi voor samenwerking. Ik heb daarvan mijn motto gemaakt. De universitaire gemeenschap laat in het beste geval armbanden over en weer rinkelen in de ontmoeting tussen docenten en studenten, hoogleraren en promovendi, collega’s onderling, in interdisciplinaire en interfacultaire betrekkingen, en in onderzoek vanuit verschillende achtergronden en tradities. Dit Fulfulde spreekwoord uit West-Afrika is ook van belang bij het bestuderen van literatuur uit verschillende culturen. In hoofdlijnen kan literatuur op twee manieren vergelijkend bestudeerd worden: door wederzijdse culturele invloeden te onderzoeken in teksten of door teksten typologisch te vergelijken, op grond van overeenkomsten die ze vertonen zonder dat de culturen waaruit ze afkomstig zijn ooit met elkaar in contact waren, zoals dat het geval is in bijvoorbeeld scheppingsverhalen die overal in de wereld voorkomen. In onze tijd van globalisering zijn er natuurlijk steeds meer contactrelaties en beïnvloeden literaturen uit verschillende delen van de wereld elkaar steeds meer, zoals te zien is aan hedendaagse schrijvers uit andere culturen die in de westerse wereld bekroond worden.’

Mineke Schipper: Never marry a woman with big feet, women in proverbs from around the world.Yale University Press. 422 pp. Nederlandse vertaling: Trouw nooit een vrouw met grote voeten, wereldwijsheid over vrouwen. Spectrum/Lannoo. 576 pp. € 27,95.

Bron: www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/index.php3?m=2&c=240
Meer informatie over de NWO-Eurekaprijzen 2005: https://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5VVKB5Eurekaprijs 2005
Voor deze prijs komen uitsluitend originele Nederlandstalige producties in aanmerking, die hebben bijgedragen aan het vergroten van de publieke kennis van- en de publieke betrokkenheid bij de wetenschap. Uitgesloten van mededinging zijn uit het buitenland aangekochte prestaties en prestaties met een primair educatief doel, al dan niet bestemd voor vakgenoten.

Eurekaprijs en Eurekafonds
Met de Eurekaprijs wil NWO schrijvers, filmers, journalisten, programmamakers, wetenschappers, media, redacties, producenten en uitgeverijen aanmoedigen om wetenschappelijke kennis en inzichten toegankelijk te maken voor het brede publiek. NWO heeft het Eurekafonds ingesteld, dat met behulp van de bijdragen van diverse contribuanten jaarlijks middelen beschikbaar stelt voor het prijzengeld en de organisatie van de prijs. Dit fonds wordt beheerd door NWO en keert dit jaar 40.000 euro uit aan prijzengeld.

De Eurekaprijs kent vier categorieën:
1. De NWO-Eurekaprijs voor het beste oeuvre
2. De Intermediair-Eurekaprijs voor het beste boek non-fictieboek
3. De Jos Withagen-Eurekaprijs voor de beste mediaproductie
4. De Furore-Eurekaprijs voor de beste vrouwelijke prestatie

ad 4:
De Furore-Eurekaprijs 2005 is bestemd voor de beste vrouwelijke prestatie op het terrein van communicatie over kennis en wetenschap naar het brede publiek in 2004. Voor deze prijs komen uitsluitend originele Nederlandstalige producties in aanmerking, die hebben bijgedragen aan het vergroten van de publieke kennis van, en de publieke betrokkenheid bij de wetenschap. Uitgesloten van mededinging zijn uit het buitenland aangekochte prestaties en prestaties met een primair educatief doel, al dan niet bestemd voor vakgenoten.

Prijs
De drie als beste genomineerde prestaties ontvangen een oorkonde. De winnaar ontvangt naast een oorkonde het Eurekabeeldje van Richard de Vrijer en een geldbedrag van 7.500 euro, te besteden ten gunste van een productie op het gebied van communicatie van wetenschap en kennis naar het brede publiek.

Bron: www.nwo.nl/eurekaprijs