Workshop Nieuw in de Raad


21 Sep 2018

Workshop Nieuw in de Raad

Wilt u een bijdrage leveren aan Good Governance? Wilt u bijdragen aan diversiteit in de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Bent u nieuw in de raad of ambieert u een toezichthoudende positie? In deze workshop wordt belicht wat u weten moet.

Meer informatie en aanmelden