Monitor Talent naar de Top 2017


4 Jul 2018

Monitor Talent naar de Top 2017

Op 29 juni jl. werd de Monitor Talent naar de Top 2017 gepresenteerd. Het aandeel vrouwen in de top van charterondertekenaars is in 2017 gestegen naar 23,6%. Het aandeel vrouwen in de subtop is gestegen naar 27,9%. Vrouwen maken inmiddels 43,7% uit van de totale organisatie van charterondertekenaars. Sinds de start van het charter in 2008 groeit het aandeel vrouwen in de top gestaag met 1 procentpunt per jaar. 

De monitor laat zien dat charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Hoe langer organisaties verbonden zijn aan het Charter Talent naar de Top, hoe beter het m/v-diversiteitsbeleid in de praktijk binnen de organisatie wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Lees hier meer