Over het lnVH (prof.dr. Tineke Willemsen)


Over het lnVH (prof.dr. Tineke Willemsen)

Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren

Als bestuurslid van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) wordt mij vaak gevraagd of dat niet een elitair clubje is. Als je vindt dat hoogleraren een elite vormen dan is dat inderdaad zo, al noem ik het zelf liever een uitgelezen gezelschap. Onder de aangeslotenen zijn bijvoorbeeld Spinozaprijs-winnaressen, leden van NWO-besturen en KNAW-leden. Dat we ons beperken tot hoogleraren heeft een goede reden. Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Daar doen we op verschillende manieren iets aan. Zo mag het LNVH kandidaten voor de Spinozaprijs voordragen, en regelmatig aan bijv. NWO, KNAW of OCW namen noemen van vrouwelijke hoogleraren die in een commissie of bestuur plaats zouden willen nemen. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen omdat we alleen uit hoogleraren bestaan, dat is onze kracht. Toch zijn we er niet alleen voor vrouwelijke hoogleraren, juist de laatste tijd besteden we veel aandacht aan UHD's. Op ons symposium van 6 april zijn workshops voor UHD's georganiseerd en is een mentoring netwerk opgericht, waarin vrouwelijke hoogleraren mentor zijn voor vrouwelijke UHD's.

Het netwerk is er ook om elkaar onderling te steunen. Het kan als vrouw eenzaam zijn aan de top, en hard, want je mag dan wel binnengelaten zijn in het mannenbolwerk, vervolgens blijk je dan nog vaak op de tocht te staan bij reorganisaties of overgeslagen te worden bij de verdeling van onderzoeksgelden. Daarom organiseert het LNVH ook bijeenkomsten waar we elkaar kunnen ontmoeten, bijpraten, en zonodig steunen.

Klagen over het old-boys-network dat elkaar de baantjes of de subsidies toespeelt helpt niet, zelf een old-girls-network vormen is effectiever. De omvang van ons netwerk (bijna 400 vrouwelijke hoogleraren) maakt dat wij met gezag de vrouwenzaak kunnen bepleiten bij degenen die over het geld en de banen gaan: NWO, KNAW, Colleges van Bestuur. Daarom zou ik alle vrouwelijke hoogleraren willen oproepen om zich aan te sluiten bij het LNVH (via de website, www.lnvh.nl) om zodoende voor jezelf en je huidige en toekomstige collega's iets te betekenen!

Bron: Pandora. Tijdschift van het Vrouwennetwerk UU. Jaargang 21, nr 1, april 2006, pagina 23.