Sex, Drugs & Science


23 May 2018

Sex, Drugs & Science

Sex, Drugs & Science

Wetenschappelijk congres Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid

Introductie

Vrouwen, mannen en geneesmiddelen. Dat is het thema van het eerste congres van de recent opgerichte Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid. Onder de titel Sex, Drugs & Science stellen we sekse en gender aspecten van ontwikkeling, gebruik en werking van geneesmiddelen centraal.

De Alliantie Gender & Gezondheid in samenwerking met WOMEN Inc. heeft geleid tot een groter bewustzijn van de urgentie van een gendersensitieve gezondheidszorg  bij politiek, onderzoeksfinanciers, onderzoekers, opleiders, patiëntenorganisaties en het brede publiek. Echte doorbraken op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling en -gebruik die rekening houden met sekse en gender, laten nog op zich wachten. Daarom agenderen wij dit thema in samenwerking met ZonMw, met als doel er toe bij te dragen dat ook stakeholders zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de farmaceutische industrie hun verantwoordelijkheid nemen en het ‘one shot for all’ ontwikkelingsmodel van geneesmiddelen verlaten. Evidentie voor een innovatieve benadering van geneesmiddelenonderzoek en -gebruik is ruimschoots aanwezig. [1]

Wat komt er aan de orde op het congres?

Sessie I: Zijn vrouwen een subgroep? is gewijd aan de spanning tussen bestaande regelgeving en voorstellen voor een innovatieve benadering. We slaan een brug tussen de huidige stand van zaken in geneesmiddelenonderzoek en wat er moet gebeuren om dit gendersensitief te maken.

Sessie II: Man-Vrouw verschillen in lab en kliniek gaat in op man-vrouw verschillen en geneesmiddelengebruik bij migraine, reuma, hart- en vaatziekten en autisme. 

Sessie III: Beyond the obvious (topics) and what’s next heeft een interactief karakter en beoogt toekomstige terreinen te verkennen in relatie tot geneesmiddelengebruik m/v, waaronder voortplanting en reproductieve veroudering, in samenwerking met WOMEN Inc.

Wanneer: woensdag 23 mei 2018 van 13.00-17.30 uur, Inntel Hotel te Rotterdam

Kosten: € 25,-

Inschrijven via: https://genderengezondheid.nl/congres/