Women matter


Women matter

Het onderzoek 'Women matter' is gedaan door McKinsey &Company als onderdeel van een samenwerking met het 'Women's forum for Economy & Society'. Uit deze studie blijkt dat de organisaties waar de representatie van vrouwen in besturen en topmanagement niveau het grootste is, ook de organisaties zijn die het beste presteren. Dit onderzoek kunt u lezen onder downloads.

Download