Expertmeeting Superdiversiteit en het Hoger Onderwijs


1 Feb 2018

Expertmeeting Superdiversiteit en het Hoger Onderwijs

Op 1 feburari organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een expertmeeting over de rol die  het hoger onderwijs kan spelen  in  een tijd waarin polarisatie een prominente plek inneemt. 
De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt steeds meer toe. In steden als Amsterdam of Rotterdam vormen burgers met een migratieachtergrond al de meerderheid van de stadsbewoners. Diversiteit ligt echter vaak gevoelig. Het roept bij sommigen weerstand of onzekerheid op. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving en welke rol kan het hoger onderwijs hierin spelen? Deskundigen en universitaire bestuurders delen hun ervaringen en oplossingen.

Meer informatie en aanmelden