Oratie I.S.A. Baud


Oratie I.S.A. Baud

Learning from the South, placing governance in international development studies

Mw. prof.dr. I.S.A. Baud
Gepubliceerd op 1 juli 2003
Leeropdracht: Urbane studies in ontwikkelingslanden, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof.dr. I.S.A. Baud (1950) is benoemd tot hoogleraar Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij volgt Joke Schrijvers op, die met emeritaat is gegaan.

Isa Baud heeft sociologie der niet-westerse volkeren gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde zij aan de TU Eindhoven op het proefschrift Forms of production and women’s labour: gender aspects of industrialization in India and Mexico. Sinds 1989 is Baud universitair hoofddocent Sociale geografie van ontwikkelingslanden aan de UvA. In 2000 werd zij benoemd tot staflid van het Institute of Housing and Urban Development Studies in Rotterdam. Namens dit instituut werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Urban studies in developing countries aan de Faculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Sinds medio 2002 is Baud tevens directeur van het onderzoekinstituut Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) van de UvA en vice-president van de Europese Associatie van Ontwikkelingsinstituten (EADI).

Baud is onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen en doceren van onderwijsprogramma’s aan de UvA op het gebied van ontwikkelingssociologie en -geografie, in het bijzonder gerelateerd aan vraagstukken op het gebied van stedelijke armoede en stedelijk milieu, en daarmee samenhangende gendervraagstukken in ontwikkelingslanden. Zij heeft recentelijk met een collega de redactie verzorgd van het boek Re-aligning Actors in an Urbanizing World. Binnenkort verschijnt een boek over samenwerkingsverbanden tussen overheid en particuliere sector in stedelijke diensten, waarmee Baud een EU-project afsluit van de onderzoeksgroep die zij geleid heeft. Baud begeleidt thans negen promovendi. In het najaar neemt zij deel aan een nieuw onderzoeksproject naar democratisering en participatie in stedelijke ontwikkeling, op basis van een netwerk van onderzoekers in verschillende megasteden in India.

Bron: UvA Persvoorlichting
persagenda@bdu.uva.nl