For Women in Science - Uitreiking


8 Mar 2018

For Women in Science - Uitreiking

Op donderdag 8 maart 2018 worden in het Hodshonhuis te Haarlem de Nederlandse beurzen van het l'Oréal-UNESCO For Women in Science programma uitgereikt.

Deze beurzen van €25.000 zijn in het leven geroepen om vrouwelijke toponderzoekers in de life sciences te steunen in hun onderzoek en hen tevens de gelegenheid te geven een aaneengesloten periode in alle rust aan hun onderzoek te kunnen werken aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar. Dit jaar worden de beurzen voor de zesde keer uitgereikt. Het LNVH is partner van dit beurzenprogramma, samen met het NIAS.

U bent van harte uitgenodigd de ceremonie bij te wonen - meld u zich vooral aan via een mail aan Olivier van Donselaar (L'Oréal Nederland).