Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd Geweld


15 Feb 2018

Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd Geweld

Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd Geweld
Donderdag 15 februari 2018
van 14.00-17.00 uur in Utrecht (gebouw Movisie)

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert donderdag 15 februari 2018 van 14.00 – 17.00 uur een bijeenkomst in het teken van de algemene aanbeveling nr. 35 van het comité van het VN-Vrouwenverdrag over gendergerelateerd geweld (zie bijlage)​. De aanbeveling is in juli 2017 gepubliceerd en is een update van de eerdere algemene aanbeveling over geweld tegen vrouwen, nr. 19.

  • ​Tijdens de bijeenkomst willen we samen met u bespreken hoe de aanbeveling benut kan worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren. Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijkse werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen?
  • U krijgt ten behoeve van de discussie zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (november 2016).
  • Daarnaast willen we ook een link leggen met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste periodieke rapportage indienen over de uitvoering van het Verdrag. De bijeenkomst van 15 februari is tevens bedoeld als eerste input voor de NGO rapportage hiervoor.

Voor de bijeenkomst worden organisaties en experts uitgenodigd die zich met gendergerelateerd geweld bezighouden via hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.

Een uitgebreider programma volgt nog. ​U kunt zich wel alvast opgeven bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com.
Deelname is kosteloos.

​Met vragen ​kunt u terecht bij:
Floor van Schagen ​ - Tel: 06 44082088 ​ - Email: schaduwrapportage@gmail.com​​
Petra Snelders ​ -​ Tel: 06 5211 4475 ​ - Email: petrasnelders@gmail.com

Voor meer informatie over het Netwerk en het VN-Vrouwenverdrag, zie https://www.vn-vrouwenverdrag.nl.