NWO Vidi-toekenningen


NWO Vidi-toekenningen

Van de 79 Vidi-toekenningen is 34% door vrouwen ingediend. Van deze 27 zijn er negen al UHD (waarvan drie via Aspasia), de meeste van de anderen zijn waarschijnlijk UD. NWO hoopt dat die allemaal binnen een jaar bevorderd worden tot UHD middels de Aspasia-premies.

NWO financiert onderzoekslijn van 79 top-wetenschappers [12 juli 2005]

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 79 jonge, excellente wetenschappers een zogeheten Vidi-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal 600.000 euro. Hiermee kan de wetenschapper vijf jaar lang een eigen onderzoekslijn ontwikkelen.

De Vidi-subsidie is bestemd voor onderzoekers die na hun promotie een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht. De wetenschappers hebben daarbij vernieuwende ideeën gegenereerd en deze succesvol zelfstandig tot ontwikkeling gebracht. De onderzoekers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. De subsidie biedt hun de mogelijkheid een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen.

In totaal schreven 307 onderzoekers een onderzoeksplan. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in het binnen- en buitenland. Er werden uiteindelijk 79 voorstellen voor honorering geselecteerd. De succesvolle kandidaten werden geselecteerd vanwege hun opvallend en origineel talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Van de gehonoreerde onderzoekers is dertig procent vrouw. NWO betaalt bijna zeventig procent van elke subsidie. De universiteit of het instituut draagt ruim dertig procent bij. Alles bij elkaar gaat het om circa 47 miljoen euro.

De Vidi-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Aspasia
Dit jaar koppelt NWO voor het eerst de Aspasia-premie aan de Vidi-toekenningen. De Aspasia-premie is het vervolg op het Aspasia-programma. Universiteiten ontvangen de premie als ze vrouwelijke Vidi-laureaten, die nog geen hoofddocent zijn, binnen een jaar tot universitair hoofddocent bevorderen. Er zijn dit jaar 15 premies beschikbaar van 100.000 euro. Op deze wijze wordt geprobeerd de positie van zeer getalenteerde vrouwelijke wetenschappers te verbeteren en de getalsmatige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op hogere universitaire posities te verminderen.

Bron: www.nwo.nl