Diversiteitscongres 'How inclusion makes diversity work'


22 Nov 2017

Diversiteitscongres 'How inclusion makes diversity work'

Een van de sprekers op het Diversiteitscongres op 22 november is Estela Mara Bensimon, gelauwerd hoogleraar Hoger onderwijs in de VS. Als tweede spreker komt Peter Slort, portefeuillehouder Diversiteit bij de Nationale Politie vertellen hoe de aanpak van de diversiteitsbevordering daar is. En: er is een Vrouwennetwerk in oprichting.

Wanneer: 22 november 2017
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden

Meer informatie & registratie