Prof. dr. Marije Martijn


13 Oct 2017

Prof. dr. Marije Martijn

Titel: “Het metselen van de raten” Logica als retorisch instrument in de laatantieke metafysica

13 October 2017 | 15.45u | Academiezaal van de Aula

Lees Meer