Corrie Hermann Prijs 2008


Corrie Hermann Prijs 2008

Aanmelding Corrie Hermann Prijs 2008 geopend
deadline: 1 oktober 2007

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft de aanmelding voor de Corrie Hermann Prijs 2008 opengesteld. De VNVA kent deze prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. Kandidaten dienen vóór 1 oktober 2007 aangemeld te zijn bij het secretariaat van de VNVA, t.a.v. Commissie Corrie Hermann Prijs, Postbus 432, 4200 AK Gorinchem of e-mail vnvamail@vnva.nl (o.v.v. genoemde commissie). Het initiatief voor aanmelding kan nadrukkelijk óók van de kandidaat zelf uitgaan. De prijs wordt uitgereikt tijdens een symposium dat de VNVA organiseert in het voorjaar van 2008, gekoppeld aan de jaarvergadering van de vereniging. Het thema van het symposium wordt in overleg met de winnaar bepaald.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking. Ingezonden voordrachten dienen gedegen onderbouwd te zijn door een samenvatting van het onderzoek of het project en met name de betekenis ervan voor de doelstellingen van de VNVA. Ook kan de inzending bestaan uit een gedetailleerde beschrijving van een activi teit die voor deze prijs in aanmerking zou komen. Er dient altijd naast een uitgebreide motivatie ook een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens, meegestuurd te worden, inclusief een correspondentieadres. De Commissie Corrie Hermann Prijs toetst de inzending onder meer op maatschappelijke relevantie, de relatie met vrouwen en gezondheidszorg en uiteraard het emancipatoire aspect ten aanzien van zowel de arts als de patiënt. Ook wordt gekeken of de kandidaat al dan niet een pioniersrol heeft vervuld. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging.

In 2007 is de prijs uitgereikt aan Prof. dr. Didi Braat, hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie aan het UMC St Radboud. Zij kreeg de prijs niet alleen voor alles wat ze doet op haar vakgebied, maar ook voor haar vele andere activiteiten. Naast hoogleraar is ze opleider en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie en voorzitter van het stafconvent van UMC St Radboud. Verder is ze kroonlid van de RVZ. Ze doet onderzoek naar verbetering van de kans op zwangerschap bij IVF zonder dat dit leidt tot risicovolle meerlingzwangerschappen. Ook heeft ze zich sterk gemaakt voor het weer mogelijk maken van draagmoederschap in Nederland. De jury roemt haar inzet voor deeltijd werken en – heel belangrijk – een deeltijdopleiding, hoewel zij zelf in de dagelijkse werkelijkheid daarvan ook de nadelen ondervindt. Verder heeft Didi zich ingezet voor versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, zoals in de task force “equal” om meer vrouwen hogere academische functies te doen vervullen. Ze is betrokken bij het project “HOOG”: Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Voor de vrouwelijke patiënt is zij belangrijk in het bestuur van NYGIO (voor betere zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker).