Prof. dr. Karin Fijn van Draat


29 Sep 2017

Prof. dr. Karin Fijn van Draat

Vrijdag de 29e september 2017, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe
dr. C.J. Fijn van Draat benoemd tot Hoogleraar Kinderhematologie, haar hoogleraarsambt
openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:


Heel het bloed!


in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.
Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle
belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex.