Vernieuwingsimpuls - Informatiebijeenkomst


6 Jul 2017

Vernieuwingsimpuls - Informatiebijeenkomst

NWO organiseert op donderdag 6 juli 2017 weer een informatiebijeenkomst voor onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici willen aanvragen. Er wordt praktische informatie gegeven en beoordelingscommissieleden, NWO-contactpersonen en onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici hebben verworven delen hun ervaringen tijdens een Q&A-sessie. De voertaal is Engels.

De Vernieuwingsimpuls heeft drie typen beurzen voor verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel). Doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing in de wetenschap. Talentvolle, creatieve onderzoekers krijgen de gelegenheid eigen onderzoek uit te voeren en zich daarmee te kwalificeren voor een volgende stap in hun loopbaan.

Meer informatie