Annie Romein-Verschoorlezing: De boze vrouw


8 Mar 2017

Annie Romein-Verschoorlezing: De boze vrouw

In de meeste beschouwingen is de ontevreden burger een man. Een blanke man die ‘schoon schip’ wil maken, klaar is met ‘de elite’, zich belazerd voelt en zich bekent tot wat we het populisme zijn gaan noemen. Een man ook, die vaak genoeg reden tot klagen heeft. Maar vaak genoeg is de boze blanke man geen man. Ook is ze niet per se blank. Hoe zit het met de vrouw en het maatschappelijke ongenoegen? Zitten er genderspecifieke elementen aan het misnoegen? En wordt dat misnoegen geuit in politieke keuzes?

Van vrouwen weten we dat ze van oudsher progressiever stemmen dan mannen; uit politicologisch onderzoek blijkt dat mannen in ontwikkelde landen rechtser stemmen dan vrouwen, en dat ze vaker kiezen voor partijen die als ‘extreem’ worden gezien. Als alleen vrouwen zouden stemmen, zou de PVV bij lange na niet de grootste partij van Nederland zijn. Zal dat anno 2017 nog steeds zo blijken te zijn? Bij de inauguratie van Donald Trump tot 45ste president van de Verenigde Staten marcheerden duizenden vrouwen in protest naar Washington, maar Trump werd mede dankzij blanke Amerikaanse vrouwen het Witte Huis in gestemd.

Vrouwen hebben dan ook redenen te over om zich aan de kant van de boze burger te scharen, ook in Nederland. Ze zijn, vooral als ze laagopgeleid zijn, wellicht de grootste verliezers van de mondialisering, van de robotisering en van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zij zijn het, ongeacht hun opleiding, op wie goeddeels de last komt te liggen van de participatiesamenleving.

Een zoektocht langs de kloof en naar het nieuwe onbehagen bij de vrouw, aan de vooravond van de verkiezingen.

Datum: 8 maart 2017, v.a. 19.30u
Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden

Meer informatie