Oproep nominaties L’Oreal-Unesco for women in science Award


Oproep nominaties L’Oreal-Unesco for women in science Award

Call for nominations 2008 The l’Oreal-Unesco Awards are attributed each year to distinguish eminent women scientists at the height of their carrer. The 2008 Awards will be given to 5 women scientists doing research in life sciences. Each award is worth US$ 100.000. Life sciences. Deadline: 1 mei bij de KNAW.

De KNAW doet een oproep voor nominaties voor de Unesco-l'Oreal for women in science award 2008 .

De voordracht dient vergezeld te gaan van een korte motivatie (1 à 2 pagina's), waarin de kwaliteit en de relevantie van het werk worden toegelicht, en een cv van de kandidate.

Nominaties dienen voor 1 mei 2007 te worden gezonden aan KNAW, secr. Afdelingen, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Pauline Mol op tel 020-5510.702 of e-mail pauline.mol@bureau.knaw.nl.

Bron: https://www.knaw.nl/cfdata/nieuws/laatstenieuws_detail.cfm?nieuws__id=538