Bestuurslid Caren van Egten


Bestuurslid Caren van Egten

Caren van Egten, lid van het bestuur van het lnVH tot zomer 2005 (1958, Apeldoorn)
Werd hoogleraar in: 1997
Leerstoel: Management Control in publieke en non-profitorganisaties, Vrije Universiteit
Sinds 2000 Vice President Openbaar Bestuur bij Capgemini


Waarom actief in dit netwerk?
“Je zou mij een feministe apres la lettre kunnen noemen. De politiek heeft emancipatiezaken opgeheven en verkeert blijkbaar in de veronderstelling dat het nu allemaal geregeld is. Ik zie echter dat er nog heel wat moet gebeuren. Mannen en vrouwen hebben namelijk nog steeds geen gelijke carrièrekansen. Zowel in het bedrijfsleven als in de universitaire wereld maak ik me sterk om gender mainstreaming een plaats in de organisatie te geven. Binnen Capgemini zit ik in de stuurgroep van het diversiteitsplatform. Verder ben ik ambassadeur en ‘boegbeeld’ van het Equalproject van de Vrije Universiteit.”

Bedrijfsleven of universiteit
“Het is een ingewikkeld vraagstuk met uiteenlopende oorzaken en oplossingen. Het begint met vrouwen die ambitie hebben en er ook iets voor over hebben om aan de top te komen. Voor die groep vrouwen probeer ik gender mainstreaming in beide organisaties op de agenda te krijgen. De verschillen tussen bedrijfsleven en universiteit zijn soms minder sterk dan gedacht wordt. Ik merk dat de bereidheid erover na te denken binnen mijn universiteit groter is, maar bedrijven zijn weer flexibeler. Daar verandert vaker iets, waardoor er meer kansen liggen om in een hogere functie terecht te komen. Ook wordt er nadrukkelijker gesignaleerd of er talent rondloopt; zowel mannen als vrouwen.
Aan de andere kant vind ik de bereidheid van de universiteit om ondanks beperkingen (beperkte flexibiliteit en groei), gender mainstreaming bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken heel positief. In het bedrijfsleven vindt dat ook wel plaats, maar er zijn nog veel plaatsen waar het als een non-probleem wordt beschouwd.”