Presentatie Monitor 2016


12 Dec 2016

Presentatie Monitor 2016

Met plezier en genoegen nodigt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren u uit aanwezig te zijn bij de presentatie van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 op maandag 12 december a.s. in het Muntgebouw te Utrecht. U krijgt dan de gelegenheid als een van de eersten kennis te nemen van de inhoud van de Monitor 2016 en het nieuws rondom de laatste stand van zaken met betrekking tot het aandeel vrouwen in de Nederlandse wetenschap.

De Monitor 2016 geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. Het programma start om 18.00 uur en bestaat uit een toelichting op de Monitor en een paneldiscussie. Wij zijn vereerd tijdens deze paneldiscussie met collegeleden van een aantal universiteiten in gesprek te gaan over de conclusies en consequenties die er aan de inhoud van de Monitor 2016 verbonden zouden kunnen worden. Frank Baaijens (TU/e), Huib Pols (EUR) en Wilma de Koning (RU) zullen plaatsnemen in het panel. Wij zijn uiteraard ook benieuwd naar uw reactie. Voor alle aanwezigen is er een exemplaar van de Monitor beschikbaar.  

Het LNVH stelt uw komst zeer op prijs. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór dinsdag 6 december via info@lnvh.nl of tel. 030-6001361. U kunt daar tevens terecht met vragen naar aanleiding van deze uitnodiging. Klik hier voor het programma.

Hoogachtend,

Namens het bestuur en bureau,

Prof. dr. Ingrid Molema                   drs. Lidwien Poorthuis
Prof. dr. Halleh Ghorashi                 Fernie Maas MA
Prof. dr. Angela Maas
Prof. dr. Willemien den Ouden
Prof. dr. Sandra Ponzanesi