GARCIA PROJECT CONFERENCE - 'Precaire posities: aandacht voor gender in de werving en selectie'


19 Jan 2017

GARCIA PROJECT CONFERENCE - 'Precaire posities: aandacht voor gender in de werving en selectie'

'Precaire posities: aandacht voor gender in de werving en selectie van postdocs en universitair docenten.'

Datum: donderdag 19 januari 2017
Tijd: 9.30 tot 19.00 uur
Locatie: De Tuinzaal van Vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck, Ravenstein

Beschrijving
De nationale GARCIA conferentie over ‘precaire posities’ in de wetenschap zal plaatsvinden op donderdag 19 januari 2017 in de Tuinzaal van vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein. Deze conferentie is een platform om aandacht te vragen voor gender in werving- en selectiepraktijken in de beginfases van academische carrières, i.e. tenure tracks, postdoc- en universitair docentniveau.

Het doel van deze conferentie is tweeledig. Het eerste doel is om de uitkomsten van het GARCIA project en verschillende interventies te delen. Het tweede doel is om een gemeenschap rondom gender en werving en selectie in academia bij elkaar te brengen en verbeteringen voor te stellen in beleid en praktijk.

Werving en selectiepraktijken zijn cruciaal voor het behouden of veranderen van de bestaande situatie. Veel onderzoek heeft aangetoond hoe criteria die worden gebruikt in werving- en selectieprocedures verschillend uitpakken voor mannen en vrouwen, in het nadeel van vrouwelijke kandidaten. Reflectie en interventies zowel op de criteria als op het proces van academische werving en selectie, kunnen bijdragen aan het tegengaan van genderongelijkheden in de beginfases van academische carrières.

De conferentie wordt georganiseerd voor (early career) onderzoekers, leden van benoemingsadviescommissies, HR medewerkers, beleidsmakers, diversiteit officers, en andere experts of ervaringsdeskundigen op het gebied van early careers en gender in academia. De conferentie duurt een dag en zal bestaan uit een drietal rondes met panels en rondetafeldiscussies. De panels hebben verschillende onderwerpen: 1) de werving en selectie van postdocs, 2) universitair docenten en tenure tracks, en 3) tips en tricks voor effectieve genderinterventies. Panelleden zijn onderzoekers, beleidsmakers, en leden van benoemingsadviescommissies en zij gaan met u in gesprek over wat zij als de belangrijkste uitdagingen zien en welke stappen u zelf kunt zetten.

Meer informatie over het GARCIA project kunt u hier vinden.

Aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de conferentie, maar aanmelding is gewenst in verband met het beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december 2016 via het aanmeldformulier op deze website.