Everyday Racism and the Future of the Academy


16 Jun 2016

Everyday Racism and the Future of the Academy

Op donderdag 16 juni 2016 zal Prof. dr. Philomena Essed van de Antioch University het volgende (Engelstalige) Maagdenhuisdebat verzorgen. Het debat is live te volgen via een livestream.

In haar lezing zal Prof. Essed ingaan op alledaags racisme in de Nederlandse samenleving en de rol van de universiteit. In het eerste deel van de lezing zal ze alledaags racisme toelichten. Wat is het? En hoe krijgt het vorm? In het tweede deel verkennen we welke rol de universiteit zou moeten spelen in het bestrijden van dergelijke uitsluitingsmechanismen – zowel op de universiteit als in de maatschappij. Zou een meer democratische organisatiestructuur hierbij van nut kunnen zijn? In het laatste deel van het programma is er uitgebreid de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen aan Prof. Essed en aan een panel van ervaringsdeskundigen, en om ervaringen uit te wisselen.

Locatie: Maagdenhuis, Amsterdam
Datum: donderdag 16 juni 2016, 17.00u

Meer informatie en aanmelden