Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006


Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006


De monitor laat zien dat het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies sinds 1990 langzaam maar zeker is toegenomen. Er is een stijgende lijn te zien van vrouwen die doordringen tot de functies van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. Maar toch geldt nog steeds: hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen. De Monitor geeft cijfers over vrouwelijke studenten en wetenschappers en analyseert de doorstroming naar alle functies op de academische carrièreladder en de belemmeringen daarbij.

In de monitor is getalsmatig te zien hoe de verhoudingen liggen.

U kunt hier de pdf-tekst opvragen van de Monitor.