Wat breng(t) je naar de boardroom?


26 May 2016

Wat breng(t) je naar de boardroom?

Geen enkel bedrijf voldeed in 2015 aan het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Minister Bussemaker is niet tevreden: met name het proces rond vacatures in de top van het bedrijfsleven is volgens haar te veel een black box waar een old boys network de banen verdeelt. Vrouwelijk bestuurlijk talent is er echter genoeg, ook in de wetenschap. Het LNVH Spring Symposium 2016, dat in samenwerking met Deloitte Academy wordt georganiseerd, biedt aan vrouwelijke hoogleraren een praktische mogelijkheid om bestuurlijke ambities te verkennen en (verder) te verwezenlijken.

Het programma beslaat een middag en biedt u de kans uw bestuurlijke ambities en mogelijke toekomst in raden van bestuur, raden van toezicht of raden van commissarissen verder te formuleren. Hoe kunt u uw kennis en vaardigheden in dergelijke raden inzetten en hoe valt dat te combineren met uw wetenschappelijke werk? Wat is de meerwaarde van die combinatie? Tijdens het Spring Symposium gaat u daarover in gesprek met bestuurders en bestuursadviseurs, werving- en selectieconsultants, opleidingsspecialisten, maar zeker ook met uw mededeelnemers.

Het LNVH nodigt nadrukkelijk aangeslotenen uit die de ambitie hebben om hun kennis en kunde breder in te zetten dan alleen binnen de wetenschap, die een bredere maatschappelijke bijdrage willen leveren en de kennis en het netwerk dat zij zo opdoen willen gebruiken om hun academische carrière verder en succesvoller vorm te geven. U kunt zich aanmelden via onze website.