Simon Stevin Meesterschap voor prof.dr. Joke Bouwstra


Simon Stevin Meesterschap voor prof.dr. Joke Bouwstra

Tijdens het STW-symposium op 11 oktober 2005 nam de Simon Stevin Meester 2005 van de Technologiestichting STW haar prestigieuze prijs van een half miljoen euro officieel in ontvangst. Prof.dr. Joke Bouwstra van de Universiteit Leiden zet haar half miljoen euro in voor onderzoek naar de barrièrefunctie van de huid en geneesmiddeltoediening via de huid.

Uitreiking Simon Stevin Meesterschap; Half miljoen voor transport geneesmiddelen door huidmaandag 3 oktober 2005

Tijdens het STW-symposium op 11 oktober 2005 neemt de Simon Stevin Meester 2005 van de Technologiestichting STW haar prestigieuze prijs van een half miljoen euro officieel in ontvangst. Prof.dr. Joke Bouwstra van de Universiteit Leiden zet haar half miljoen euro in voor onderzoek naar de barrièrefunctie van de huid en geneesmiddeltoediening via de huid.

Het belangrijkste thema van het werk van hoogleraar Bouwstra is toediening van genees-middelen via de huid. Zij is vooral geïnteresseerd in methoden om geneesmiddelen op een efficiënte manier door de huid te transporteren. Hierbij gaat het onder andere om macromoleculaire verbindingen, zoals antigenen. Dit zijn de actieve componenten van vaccins.

Barrièrefunctie van de huid

Om geneesmiddelen op een adequate manier te transporteren, is inzicht in de barrièrefunctie van de huid van groot belang. Kennis over de organisatie van vetten (lipiden) in de hoornlaag is hiervoor cruciaal. In de Leidse groep van Bouwstra is unieke expertise opgebouwd om de ultrastructuur en lipidenorganisatie in gezonde en zieke huid te onderzoeken. Vrij recent lukte het hen de lipidenstructuur te oriënteren op een poreus membraan. Inmiddels is voor dit modelsysteem een patent aangevraagd en zijn er plannen om het verder te ontwikkelen voor industrieel gebruik. Daarnaast is het model door zijn eenvoud zeer geschikt om transport-processen door de lipidenstructuur op een fundamentele manier te onderzoeken.

Geneesmiddeltoediening via de huid

Toediening van vaccins via de huid is een nieuw onderzoeksgebied met een grote toekomst, en is belangrijk om vaccinatieprogramma’s te verbeteren. In het Simon Stevin Meesterwerk gaat Bouwstra nieuwe methoden ontwikkelen om macromoleculaire toediening via de huid mogelijk te maken. Zij gebruikt hiervoor micronaaldenarrays die kleine kanaaltjes creëren in de huid, of kleine bolletjes die fungeren als transportsystemen. Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die de Technologiestichting STW jaarlijks uitreikt aan prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers die niet alleen excellent onderzoek verrichten, maar ook het bedrijfsleven voor hun onderzoeksresultaten weten te interesseren. Bovendien zijn zij in staat jonge onderzoekers te enthousiasmeren voor een carrière in de wetenschap. Het Simon Stevinprogramma van STW loopt sinds 1998.

Nadere informatie over de prijs en de uitreiking bij ir. Sonja Knols-Jacobs, tel. 030 6001 298 (STW, maandag en woensdag), of 070 344 08 26 (NWO, dinsdag, donderdag en vrijdag), e-mail: symposium@stw.nl. Informatie over het onderzoek bij de laureaat zelf: prof.dr. J.A. Bouwstra, tel. 071 52 74 208, email: bouwstra@chem.leidenuniv.nl.

Bron: www.stw.nl