Prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga - Verantwoordingsrede


23 Apr 2016

Prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga - Verantwoordingsrede

Prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit
der Medische Wetenschappen met de leeropdracht Proefdierkunde,  zal op zaterdag 23 april 2016 om
16.00 uur precies haar publieke verantwoordingsrede houden, getiteld:

Dierproeven, tien jaar geleden en over tien jaar

U wordt van harte uitgenodigd deze verantwoordingsrede bij te wonen. De verantwoordingsrede en de receptie vinden plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

U kunt zich aanmelden tot 18 april a.s. via www.ru.nl/ritskes