Vrouwen aan de Top


9 Mar 2016

Vrouwen aan de Top

Op woensdag 9 maart organiseren Leidse geneeskundestudenten een lezing over de ongelijkheid die nog steeds bestaat tussen mannen en vrouwen in de academische wereld. Zo is slechts 17% van de hoogleraren in het LUMC vrouw, ondanks het grote aantal vrouwelijke studenten.

Op deze avond zal prof. dr. Judi Mesman (hoogleraar Diversiteit in Opvoeding en Ontwikkeling) een lezing geven over gender, de stereotypes die daarover bestaan en de rol die opvoeding daarbij speelt. Mesman is één van de Athena’s Angels, vier Leidse hoogleraren die strijden tegen seksediscriminatie, en is hoogleraar Diversiteit in Opvoeding en Ontwikkeling.

Meer informatie