Prof. dr. Dianne Bevelander


5 Feb 2016

Prof. dr. Dianne Bevelander

Dr. Dianne L. Bevelander wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Management Education with a focus on Women in Business bij de Rotterdam School of Management, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR. Op vrijdag 5 februari 2016 zal zij haar ambt in het openbaar aanvaarden met het uitspreken van een rede, die de titel draagt: ‘The 8th Summit: Women’s Ascent of Organisations’.

Meer informatie