Prof. Willy Jansen: 'Spelen met verschil'


6 Nov 2015

Prof. Willy Jansen: 'Spelen met verschil'

Prof. dr. Willy Jansen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Sociale Wetenschappen met de leeropdracht Vrouwenstudies,  geeft vanwege haar aftreden als
hoogleraar in een academische zitting op vrijdag 6 november 2015 om 15.45 uur precies een openbaar afscheidscollege getiteld: Spelen met verschil.

U kunt zich via deze link aanmelden