Lost in Choices? Conferentie Gender & STEM in het hoger onderwijs


12 Nov 2015

Lost in Choices? Conferentie Gender & STEM in het hoger onderwijs

Op 12 november 2015 organiseert VHTO een conferentie over gender-issues die van invloed zijn op de instroom en doorstroom in bètawetenschap, technologie en ICT. Is het tij aan het keren en hebben meisjes en vrouwelijke studenten inmiddels dezelfde perspectieven en ambities in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) als jongens? Of zijn Nederlandse meisjes ‘lost in choices’ en verliezen we ook nu nog waardevol talent op belangrijke keuzemomenten in de (onderwijs)loopbaan?

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
12 november 2015

Meer informatie over programma en aanmelden via de website