Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2015


15 Oct 2015

Landelijke Bijeenkomst voor Aangeslotenen 2015

Tussendenken - ordeningen van een wetenschappelijke wereld

15 oktober 2015
17h00 - 21h30
Polman's Huis, Hoek Jansdam & Keistraat 2, 3512 HV Utrecht

Ook dit najaar organiseert het LNVH een Landelijke Bijeenkomst voor onze aangeslotenen. Opdonderdag 15 oktober 2015 hopen wij u te ontvangen in het Polman's Huis te Utrecht. De avond staat in het teken van ontmoeting, debat en inspiratie, onder het genot van een heerlijk diner. Een tweetal lezingen biedt ruimte voor verdieping en reflectie. Het thema van dit jaar is: 'Tussendenken - Ordeningen van een wetenschappelijke wereld'. We komen te spreken over een concrete ordening als publicatiepraktijk (en de genderbalans hierin), maar ook over meer abstracte manieren waarop vrouwelijke wetenschappers zich tot hun omgeving verhouden.

Met veel plezier kondigen wij de sprekers van deze avond aan:

Inge van der Weijden werkt als onderzoeker bij het Centre for Science and Technology Studies aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is ze betrokken bij de Europese onderzoeksgroep ACUMEN, dat zich richt op het begrijpen (en daarmee verbeteren) van evaluatiemechanismen in academia. Van der Weijden is hierin verantwoordelijk voor de vergelijkende analyse van de invloed van evaluatiemechanismen op de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke wetenschappers. Tijdens de Landelijke Bijeenkomst gaat zij dieper in op één van de elementen van wetenschappelijke evaluatie, namelijk het publiceren.

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector Filosofie aan De Haagse Hogeschool. Ze werd opgeleid tot huisarts en filosoof en was coördinator van de Junkiebond. Ze promoveerde in de filosofie en was van 2002 tot 2005 hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen tot ordeningen komen. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën. In februari 2015 werd ze benoemd tot Denker des vaderlands.

U kunt zich via onze website aanmelden - tot 21 september. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We maken gebruik van het 'first come, first served' principe. N.B Dit evenement is exclusief voor aangeslotenen. Wij vragen voor de realisatie van dit evenement een bijdrage van €30. U ontvangt na inschrijving een factuur.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen, via info@lnvh.nl of 030 600 1360. Graag tot 15 oktober!