Prof. dr. Christa-Maria Lerm-Hayes


5 Jun 2015

Prof. dr. Christa-Maria Lerm-Hayes

Christa-Maria Lerm-Hayes gaat in haar oratie in op de relatie tussen moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis enerzijds, en kunst-, tentoonstellings- en artistieke praktijken anderzijds. Ze kijkt daarbij ook naar de maatschappelijke positie ervan.

Prof. dr. Lerm-Hayes