VNVA Carrièreboost Symposium ‘Agendeer (je)zelf’


25 Apr 2015

VNVA Carrièreboost Symposium ‘Agendeer (je)zelf’

Na het zeer succesvolle Carrièreboost symposium van afgelopen oktober, heeft de VNVA een tweede Carrièreboost symposium,  getiteld: ‘Agendeer (je)zelf’, georganiseerd op 25 april a.s., aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering.

Inschrijven kan via de VNVA website. Doelgroep voor dit symposium: alle vrouwelijke artsen maar expliciet ook coassistenten en jonge artsen.