Rosalind Franklin Fellowships


Rosalind Franklin Fellowships

De Rijksuniversiteit Groningen zette het succesvolle Rosalind Franklin Fellowship Programma voor excellente vrouwelijke onderzoekers voort. Er waren in 2007 bij verschillende faculteiten in totaal 22 tenure track posities beschikbaar.