Women INC DE TOEKOMST VAN NEDERLAND: OP NAAR EEN NIEUWE VERDELING VAN ZORG & WERK


6 Mar 2015

Women INC DE TOEKOMST VAN NEDERLAND: OP NAAR EEN NIEUWE VERDELING VAN ZORG & WERK

DE TOEKOMST VAN NEDERLAND: OP NAAR EEN NIEUWE VERDELING VAN ZORG & WERK

Een bestaand issue, de combinatie van zorg- en werktaken, bovendien steeds actueler door de komst van de participatiesamenleving. Hierdoor zal de zorgdruk steeds meer toenemen, vooral voor vrouwen.

Dit is het moment om samen een nieuwe koers voor de toekomst te bepalen!
WOMEN Inc. faciliteert het gesprek tussen: werkgevers, vrouwen, mannen, beleidsmakers en
iedereen die betrokken is bij dit onderwerp.

Save the date: vrijdag 6 maart 2015
Locatie: De Fabrique in Utrecht
Tijd: 09:30 - 14:30 uur

U bent van harte uitgenodigd om vanuit uw expertise mee te praten.
Noteer de datum direct in uw agenda.