Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO) 75 jaar - Lustrum congres


18 Nov 2014

Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO) 75 jaar - Lustrum congres

75 jaar geleden werd het Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO) opgericht. Het BPO wil graag bij een breder publiek bekend worden en heeft daarom  besloten het 75 jarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op dinsdag 18 november organisert BPO een minisymposium met als onderwerp: de economische zelfstandigheid van de vrouw. Dit onderwerp zal belicht worden met een link naar de filantropie, vanuit de politiek, wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en door een (oud) BPO-student.


Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA), de oudste Nederlandse vrouwenvereniging, opgericht in 1871, heeft als voornaamste doelstelling: vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch zelfstandig te worden en te blijven. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, werd het BPO opgericht. Dit fonds valt direct onder de verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur van TAA. Het BPO keert toelagen uit aan vrouwen in Nederland. Deze vrouwen hebben zelf geen of onvoldoende middelen om een opleiding te volgen of af te ronden. De betreffende vrouwen kunnen reguliere studenten zijn, vrouwen met een bijstandsuitkering of herintreders.
De toelagen zijn giften en worden uitgekeerd tot het diploma is behaald. Met het behaalde diploma zijn er meer mogelijkheden een plek op de arbeidsmarkt te veroveren en zo economisch zelfstandig te worden. Jaarlijks ontvangen ongeveer 150 vrouwen een uitkering via het BPO. De giften kunenn worden verstrekt dankzij de bijdragen van de leden/donateurs en van fondsen die de doelstelling ondersteunen.

Tijdstip: 13h30 - 17h00
Locatie: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag
RSVP: Romee Wouters - 026-3511785 - bpo75jaar@gmail.com