Sofokles-subsidie


Sofokles-subsidie

Voor de uitvoering van dat project zijn we in een vergevorderd stadium met de aanstelling van een onderzoekster.

De globale doelstelling van dit project is om universiteiten en UMC's die willen werken aan het verminderen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen de mogelijkheid te bieden de in hun situatie optimale maatregelen te kiezen op basis van een overzicht van maatregelen waarvan nagegaan is of ze het beoogde effect hebben en door dergelijke instellingen acceptabel geacht worden.

Op Intranet (Home, Informatie) treft u het inhoudelijke deel aan van de projectaanvraag.