Prof.dr.dr. Andrea B. Maier


14 Nov 2013

Prof.dr.dr. Andrea B. Maier

Prof.dr.dr. Andrea B. Maier, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het VUmc, spreekt op 14 november 2013 haar oratie uit getiteld:
De puberteit van de ouderengeneeskunde.
Locatie: Aula VU - De Boelelaan - Amsterdam

Prof.dr.dr. Andrea B. Maier