Rosalind Franklin Fellowships voor getalenteerde vrouwelijke onderzoekers


Rosalind Franklin Fellowships voor getalenteerde vrouwelijke onderzoekers

https://www.rug.nl/umcg/onderzoek/rosalindfranklin/index.

Geschikte kandidaten die worden voorgedragen voor de fellowship worden aangesteld via de procedure Tenure Track,
zie www.rug.nl/umcg/informatievoor/medewerkers/tenuretrack. Daarnaast stelt het UMCG een benchfee van E 20,000 op jaarbasis, en een graduate student beurs beschikbaar.

Informatie over werving van Rosalind Franklin Fellows binnen de andere disciplines van RuG is te vinden op
https://www.rug.nl/corporate/onderzoek/rff/index?lang=en

Deadline: 30 september 2006.